Zpráva o činnosti za rok 2017

 

21. 1. – účast na VH Spolku Vltavan v Praze (br. Nachlinger J, s. Brůhová, s. Václavíková)

27. 1. – účast na plese SDH Purkarec (nepočítaně členů našeho spolku)

 

11. 2. – účast na plese Spolku Vltavan Davle, opět jsme vyrazili na ples bratrského spolku v počtu 8

              účastníků z toho 4 členi spolku (br. Pöschl 2x, br. Nachlinger J., br. Joza K. ml.)

12. 2. – účast na VH Spolku Vltavan Davle (br. Pöschl J. 2x)

25. 2. – brigáda – přípravné práce před stavbou voru v Jindřichově Hradci (5 členů)

25. 2. – ples Spolku Vltavan v Purkarci – konaný v Temelíně, opět velmi dobrá účast členů

             spolku 23 (ve spolkovém kroji 20), celkem 186 návštěvníků plesu

 

  7. 3. – seminář v Praze – historie Vltavanských spolků a voroplavby na Vltavě (br. Bárta)

11. 3. – brigáda – výroba houžví na vory v Davli a Štěchovicích – 300ks (15 členů)

18. 3. – VH Spolku Vltavan v Purkarci, dobrá účast členů spolku (28 členů) a 16 hostů

25. 3. – brigáda – stavba voru v Jindřichově Hradci (11 členů)

25. 3. – účast na VH Spolku Vltavan Štěchovice (br. Joza K. ml., s. Brůhová, br. Biner M., br. Zbranek)                            

 

  6. -7. 4. – seminář Štěchovice – praktická ukázka přípravných prací studentům, před stavbou voru

             (br. Bárta, br. Joza K. ml.)

  8. 4. – brigáda – stavba voru v Jindřichově Hradci (10 členů)

  8. 4. – brigáda – příprava muzea „Síně voroplavby“ před sezonou (5 členek)

29. 4. – pouťová zábava, pořádal náš spolek, celkem 79 návštěvníků (17 členů)

 

9. - 12. 5 – seminář Štěchovice – přípravné práce před stavbou voru za aktivní účasti studentů (br. Bárta)

13. 5. – brigáda – stavba vorové tabule v Davli (8 členů)                                                                    

20. 5. – účast na slavnostním otevření plavební komory v Hněvkovicích (12 členů, 11 v kroji)

20. 5. - Vltavaopen – celodenní otevření muzea „Síně voroplavby“ (s. Brůhová)

27. 5. – účast na slavnostním odhalení zhotoveného voru v muzeu v Jindřichově Hradci (13 členů)

31. 5. – brigáda – dokončovací práce na vorové tabuli v Davli (5 členů)

 

10. 6. – účast na oslavách 120. výročí založení SDH Purkarec

17. 6. – brigáda – přípravné práce před stavbou voru ve Štěchovicích (4 členi)

20. 6. – účast na besedě ke knize Lidé od vody a představení dokumentárního filmu Vltava Stará a nová              

             řeka (br. Nachlinger J., br. Sedlický V.)

22. - 25. 6. - VH MVAMariboru ve Slovinsku, alespoň symbolická 1 denní účast (br. Pöschl J.,                        

              s. Pöschlová J., br. Nachlinger J.)

 

  8. 7. – účast na smuteční mši za zemřelého člena br. Zdeňka Žluvu (13 členů)

15. 7. – brigáda – svázání a nastrojení voru ve Štěchovicích (13 členů)

21. 7. – brigáda – oprava vorové tabule před muzeem v Purkarci (13 členů)

22. 7. – účast na oslavách 120. výročí založení Spolku Vltavan Davle, 26 účastníků (19 členů)

 

  8. 8. – návštěva divadla v Týně n/Vlt., Zkrocení zlé ženy, společná akce s SDH Purkarec, celkem 22

             účastníků (10 členů)

13. 8. – brigáda – příprava před výročím 115. let založení Spolku Vltavan v Purkarci, úprava muzea a   

             přilehlých prostor, památníku voroplavby atd. (15 členů)

18. 8. – brigáda – přípravné práce před slavností (10 členů)

19. 8. – Slavnost 115. výročí založení Spolku Vltavan v Purkarci (40 členů, v průvodu v kroji 31)

             V rámci slavnosti odhalení a žehnání znovu obnovené vorařské kapličky se sochou sv. Jana                                         

             Nepomuckého, patrona plavců. Financováno městem Hluboká n/ Vlt a postaveno fa. Demostav

 20. 8. – brigáda – úklid po slavnosti (8 členů)

 

14. 9. – účast na akci Křížová plavba, ukončení plavební sezony (3 členi)

14. 9. – účast na besedě o historii voroplavby v Hluboké n/Vlt (br. Pöschl J., br.Nachlinger J.)

 

4. 11. – vzpomínka na zemřelé – tradiční společná akce s SDH Purkarec, velmi dobrá účast v průvodu více

             než 50 členů obou spolků i ostatních obyvatel obce Purkarec (28 členů, 20v kroji)

4. 11. – účast na akci Spolku Vltavan Štěchovice – výlov rybníka Velký farský (5 členů)

 

9. 12. – účast na výroční schůzi SDH Purkarec – zdravice předseda br. Pöschl J.

25. 12 – vánoční bruslení v Hluboké n/Vlt. společná akce s SDH Purkarec za podpory Osadního výboru

             obce Purkarec, opět účast přes 50 bruslařů (13 členů)

25. 12. – vánoční posezení s harmonikou, opět s SDH Purkarec, účast cca 50 členů obou spolků (14 členů)

 

             

Celkem se v roce 2017 uskutečnilo ve Spolku Vltavan v Purkarci 28 významnějších akcí různého charakteru (v roce 2016 - 24), s průměrnou účastí 12 člena na akci. (stejně jako v 2016)

Z celkového počtu 53 členů se pouze 8 členů nezúčastnilo vůbec žádné akce a naopak předseda br. Jan Pöschl vynechal pouze 4.

 

V roce 2017 opustil náš spolek jeden dlouholetý člen a praporečník br. Zdeněk Žluva (zemřel)

V roce 2017 byli slavnostně přijati VH do Spolku Vltavan v Purkarci 2 členky

(s. Andrea Marková a s. Jennifer Pöschlová)

Počet členů spolku k 31. 12. 2017 - 53 z toho 20 žen (sester) a 33 mužů (bratrů)

Celkový věk všech členů 2870 let (2842let) průměrný věk členů je necelých 54,1 roku (54,5)

Nejstarší členka s. Kocourková Vlasta 92 let, nejmladší členka s. Pöschlová Jennifer 16 let.

 

Internetové stránky Spolku Vltavan v Purkarci, za rok 2017 zaznamenaly celkem 5298 návštěv, což je bez jedné návštěvy o 1000 víc než v minulém roce (4299), tedy průměrně 441,5 měsíčně, neboli 14,5 denně

 

 

Vltavanu zdar

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha