Nové Hutě - pobyt

Další společnou akcí kterou jsme pořádali společně s SDH Purkarec byl Cyklisticko - turistický pobyt v Nových Hutích. Měli jsme zde v termínu od 6. 7. do 11. 7. pronajatou chatu s kapacitou 18 osob. Akce již probíhala v menším měřítku v minulých letech v Nové Peci a protože to tam máme již projeté křížem krážem tak jsme se rozhodli pro změnu prostředí. Kapacita chaty byla skoro plně využita a protože nám i celkem přálo počasí tak se pobyt velmi vydařil. Poznali jsme na kole i pěšky okolí Nových Hutí, Zadov, Churáňov, Kvildu, Modravu, Borovou Ladu, Srní, řeku Vydru atd., při tom jsme samozřejmně navštívili Teplou Vltavu pod Kvildou a zastavili se u pamětní desky řaky Vltavy "matky živitelky". Protože je zde stále mnoho míst k poznání není vyloučeno že se tam příští rok opět vrátíme.

foto v galerii

 

 

 

 

 
Výstava o voroplavbě Jindřichův Hradec

V sobotu 4.7. 2020 od 14.00h proběhlo ve Starém mlýně v Jindřichově Hradci slavnostní zahájení fotovýstavy o voroplavbě v Čechách i ve světě a to za účasti členů Spolku Vltavan Davle, Spolku Vltavan v Purkarci a prezidenta Vltavanu Čechy. Akce jako vždy proběhla ve velmi přátelském duchu.

foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 20. 6. 2019 se uskutečnila, kvůli vládním opatřením s bojem proti koronaviru o 3 měsíce odložená, Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako v předchozích 5 letech v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme opět stejně jako v loňském roce slavnostně přijmuli 3 nové členy, z toho 2 mladé naděje, konkrétně br. Petra Jozu a br. Václava Jíchu a dále byl po ročním odkladu způsobeném závažnou rodinnou situací přijat br. Jiří Svoboda, velký znalec voroplavby a plavby obecně a také autor několika knih které se tímto tématem zabývají.

VH byla seznámena s příslušnými zprávami za rok 2019 a s plánem činností na rok 2020, který byl následně VH schválen a bylo též schváleno usnesení VH, zvoleni zástupci do Vltavanu Čechy a také schválena nominace zápisu "vorařství" na reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva UNESCO.

Kvůli již zmíněné epidemii koronaviru letos nepřijela žádná delegace z bratských spolků a tak zdravici přednesl alespoň p. Miroslav Jícha za SDH Purkarec a Osadní výbor obce a také paní Kiššová, vnučka po br. Františkovi Vondráškovi, která i s manželem projevila zájem vstoupit do našich řad.

Valné hromady se zúčastnilo 27 členů spolku což byla přesná polovina.

 
Oslava narozenin s. Vlasty Kocourkové

V neděli 24. 5. jsme s lehkým zpožděním, zaviněným opatřeními proti šíření koronaviru, navštívili naši nejstarší členku s. Vlastu Kocourkovou, která oslavila již své 95. narozeniny. Zástupci našeho spolku kteří přijeli gratulovat a přivezli dárek od spolku se na tak významnou událost samozřejmně oblékli do spolkového kroje a popřáli sestře hlavně mnoho zdraví do dalších let.

 
Brigády - muzeum a klubovna

V sobotu 16. 5. proběhla první akce po uvolnění různých omezení a rovnou to byla naše oblíbená brigáda :) Pustili jsme se do opravy vnitřku volební místnosti ze které si uděláme takovou naší klubovnu a také jsme začali s úklidem a přípravou muzea na novou sezonu která začne co nevidět. Velmi dobrá účast, celkem 13 členů a 5 příznivců.

V sobotu 23. 5. proběhlo pokračování brigády z minulého týdne, protože práce je opravdu dost, po převážně zednických činnostech přišly na řadu ty malířské a dál pokračovala příprava a úklid muzea. Účast na brigádě 9 členů a 3 příznivci. Práce pokračovaly také v týdnu, zvlášť br. předseda této akci věnuje dost svého času a jde tak ostatním členům příkladem.

V sobotu 30. 5. proběhla další brigáda především na úklid po malování klubovny za účasti 3 členů spolku, klubovna již čeká pouze na finální úklid a výzdobu, muzeum je již připraveno na sezonu. Br. předseda děkuje za účast na brigádách všem členům spolku a také členům SDH Purkarec. Ocenit musíme také přístup našich mladých členů a čekatelů na členství, kteří se brigád účastnili v hojném počtu.

 
VH Spolku Vltavan Davle

Dne 1. 3. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená br. Františkem Brůhou st. V Davli se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.   

 
Ples Spolku Vltavan Davle

Dne 29. 2. 2020 jsme opět po třech letech, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, navštívili ples bratrského Spolku Vltavan Davle.

Cestou jsme se ovšem zastavili v klubovně Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí, jelikož jsme byli pozváni na oslavu 70. narozenin br. Petra Zikána, bývalého dlouholetého předsedy Spolku Vltavan Štěchovice, ale hlavně našeho dobrého kamaráda. Na oslavě jsme se zdrželi zhruba 3 hodiny a předali jsme Peťovi dar za celý náš spolek.

 Na ples Spolku Vltavan Davle, který se konal jako vždy v sále hotelu Pivovar Davle, jsme proto dorazili v dobrém rozpoložení v celkovém počtu 8 účastníků (br. K. Joza zůstal na oslavě) z toho 7 členů spolku ve spolkovém kroji a na místě se k nám připojil br. M. Bárta. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě, k tanci a poslechu hrály kapely Jihočeský muzikanti a Falko Melody. Součástí plesu byla dražba cca 70 kg vážícího divočáka, kterého vydražil br. J. Pöschl II. Tak jsme po skončení plesu naložili divočáka do kufru, ve Štěchovicích jsme opět nabrali br. Jozu a vyrazili k domovu…

 

Foto v galerii

 

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 22. 2. 2020 se uskutečnil tradiční ples našeho Spolku Vltavan v Purkarci, ovšem už také tradičně ne v Purkarci, ale letos potřetí v Zahájí. Na plese nám také tradičně zahrála nejstarší dechovka Babouci.

Účast členů spolku byla po loňském propadáku (17) velmi dobrá, konkrétně 27 členů z toho 21 ve spolkovém kroji, ve kterém také dorazila početná delegace (více než 30) zástupců bratrských spolků z Prahy, Davle a Štěchovic. Na slavnostním nástupu tak bylo 15 párů krojovaných vltavanů, což jsme ještě asi neměli. Naopak vystoupení mažoretek z TS Airai bylo dost zklamání a ve spolupráci již pokračovat nebudeme.

Velké poděkování patří všem členům, kteří přispěli k zdárnému průběhu plesu, vše fungovalo velmi dobře. Celkem se plesu zúčastnilo 218 platících návštěvníků, v posledních letech to bylo zdaleka nejvíc.

Foto přidám, až nějaké dostanu…

 
Ples Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 1. 2. 2020 jsme se opět po roce, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, účastnili plesu Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí. Na ples, který se konal v restauraci Na Peškově, jsme dorazili v celkovém počtu 6 účastníků z toho 5 členů spolku. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě jak je ostatně ve Štěchovicích zvykem.

 
VH Spolku Vltavan v Praze

Dne 18. 1. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan v Praze, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Praze se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubováním vzájemné spolupráce obou spolků.

Pozvali jsme nejen Pražské vltavany, ale i členy ostatních bratských spolků na náš ples a Valnou hromadu. Dostalo se nám ujištění, že přijedou a to v co největším počtu budou moct.    

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha