VH Dělnické besedy Havlíček Řevnice

Dne 16. 3. 2018 proběhla Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice, které se za náš spolek zúčastnila pětičlenná delegace vedená naším novým pokladníkem br. Františkem Brůhou st. Dostalo se nám vřelého přijetí a pozvání na oslavu 115 let trvaní jejich spolku, které se bude konat 15. 6. 2019. Br. pokladník přislíbil účast na oslavách na které plánujeme vypravit autobusový zájezd.

 
Poslední rozloučení s br. Jaroslavem Zbrankem

Vážené setry a bratři vltavané, v sobotu 9. 3. 2019 přímo na Valné hromadě našeho spolku nás dostihla nečekaná a smutná zpráva, že nás ve věku 71 let náhle a navždy opustil náš dlouholetý člen (od r. 1975) bratr Jaroslav Zbranek. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 15. 3. 2019 od 13 hod. v síni českobudějovického krematoria. Za náš spolek se čestnou stráží s oběma prapory z bratrem Jardou důstojně rozloučilo 19členů spolku (16 v kroji) a také 4 členi Spolku Vltavan Štěchovice, jehož byl také členem.

 

 
Brigáda na výrobu houžví

Dne 13. 3. 2019 proběhla brigáda na výrobu houžví pro obnovu vorové tabule v Purkarci. Jednalo se o pouze cca 60 ks houžví a tak proběhla brigáda v pouze úzkém kruhu 5 členů (2x br. Pöschl a 3x br. Nachlinger). Stromky na houžve připravil stejně jako v loni br. Marek.

Foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 19. 3. 2019 se uskutečnila Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako v předchozích 4 letech v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme opět stejně jako v loňském roce slavnostně přijmuli nové členy, tentokrát 3 mladé naděje, konkrétně br. Lukáše Nachlingera, br. Františka Brůhu ml. a br. Petra Liebla. Déle byli nově jmenováni čestnými členy 3 členi společnosti Voroplavba.cz – br. Radek Šťovíček, br. Michal Pavlíček, br. Václav Chalupa.

VH byla seznámena s příslušnými zprávami za rok 2018 a s plánem činností na rok 2019, který byl následně VH schválen a bylo též schváleno usnesení VH.

Proběhli také řádné volby do všech orgánů spolku včetně správního výboru a ve správním výboru došlo ke dvěma změnám. Novými členy výboru se stali br. Michal Nachlinger a br. Jan Pöschl (Chval.), kteří nahradili s. Libuši Brůhovou a br. Michala Bártu.

Valné hromady se zúčastnilo 28 členů našeho spolku a 22 hostů, tedy velmi slušná návštěva.

Zdravice hostů přednesli br. Jan Richter za Spolek Vltavan Štěchovice, br. Josef Bílek za Spolek Vltavan Davle, br. Václav Hodr za Spolek Vltavan v Praze, br. Jaroslav Camplík za Vltavan Čechy, br. Petr Marval za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice, br. Josef Hubáček za SDH Purkarec a p. Miroslav Jícha za Osadní výbor obce Purkarec.

Po skončení oficiálního programu nás dostihla nečekaná smutná zpráva, že právě zemřel náš dlouholetý člen br. Jaroslav Zbranek, což byl pro všechny šok…

foto v galerii

 

 
VH Spolku Vltavan Davle

Dne 3. 3. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Davli se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.   

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 23. 2. 2019 se uskutečnil tradiční ples Spolku Vltavan v Purkarci, stejně jako v loňském roce v Zahájí. Na plese nám také již tradičně zahrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

Účast členů našeho spolku byla slabší než v minulých letech, konkrétně 17 z toho bylo 16 ve spolkovém kroji. Ve spolkovém kroji naštěstí dorazila většina členů z velmi početné delegace (25) bratrských vltavanských spolků z Prahy, Davle a hlavně Štěchovic, kteří svou návštěvou přispěli k přátelské a družné zábavě a velmi obohatili náš ples, za což jim patří velký dík. Zejména slavnostní nástup při zahájení plesu byl opravdu výborný. Ples nám také opět zpříjemnilo vystoupení mažoretek z TS Airai

Poděkování patří všem členům a příznivcům našeho spolku, kteří se aktivně podíleli na zdárném chodu plesu, od výběru vstupného, šatny, dámské volenky, nebo tomboly vše fungovalo velmi dobře.

Celkem se plesu zúčastnilo 189 platících návštěvníků, což je o 10 víc než v loňském roce.

Foto v galerii

 
Ples Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 2. 2. 2019 jsme se opět po třech letech, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, zúčastnili plesu Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí. Na ples, který se konal v restauraci Na Peškově, jsme dorazili v celkovém počtu 12 účastníků z toho 10 členů spolku, 7 ve spolkovém kroji. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě jak je ostatně ve Štěchovicích zvykem.  Po skončení jsme obtěžkáni zážitky a výhrami v bohaté tombole vyrazili zpět domů.

Foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan v Praze

Dne 19. 1. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan v Praze, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Praze se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.

Pozvali jsme nejen Pražské vltavany, ale i členy ostatních bratských spolků na náš ples a Valnou hromadu. Dostalo se nám ujištění, že přijedou a to v co největším počtu budou moct.

foto v galerii      

 
Poslední rozloučení se s. Emilií Richterovou

V sobotu 29. 12. 2018 zemřela po těžké nemoci s. Emilie Richterová ze Spolku Vltavan Štěchovice, kterou většina nás znala jako Milušku co se o nás vždy v klubovně velmi dobře starala.

Poslední rozloučení proběhlo v pondělí 7. 1. 2019 od 15:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole a zúčastnili se ho kromě členů Spolku Vltavanu Štěchovice také členové ostatních bratrských spolků. Za náš spolek to byli 4 členové z toho 3 ve spolkovém kroji. Po skončení obřadu jsme se zastavili ve Štěchovicích v klubovně a společně s místními vltavany na Milušku zavzpomínali a zazpívali její oblíbené písničky, na harmoniku nás doprovodil br. Zdeněk Simota.

foto v galerii

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha