Vánoční posezení

Ve středu 25. 12. 2019 od 19 hod proběhlo tradiční Vánoční posezení, společná akce s SDH Purkarec. Posezení se stejně jako v loni uskutečnilo v klubovně v nové hasičské zbrojnice a kupodivu se ho zúčastnilo daleko víc lidí než odpoledního bruslení....      (cca 50)

 
Vánoční bruslení

Ve středu dne 25. 12. 2019 od 13 hodin proběhla ve spolupráci s SDH Purkarec a za podpory Osadního výboru obce Purkarec další společná akce. Již popáté jsme si zamluvili ledovou plochu v Hluboké nad Vltavou a reagovali na velmi mírné zimy s nedostatkem možností si zabruslit

Letos to vyšlo opět na vánoční svátky, kdy sice měla většina lidí volno, ale díky špatné předpovědi počasí dorazilo nakonec pouze cca 30 bruslařů. Počasí se nakonec umoudřilo a celá akce se velmi vydařila.

 
Hladná - Nový mlýn

Jak asi většina z Vás ví tak kvůli úpravám na Orlické přehradě je o několik metrů snížena její hladina a objevili se dávno zatopené část vsí a jiné stavby, potahové stezky, jezy atd. Udělal jsem si výlet do rodiště p. Václava Husy Hladné a poté pěšky (asi 1km po proudu) na bývalý Nový mlýn. Je to opravdu velmi zajímavé a doporučuji navštívit.

foto v galerii

 
Pietní akce - uložení ostatků br. Františka Vondráška

V sobotu 30. 11. 2019 proběhla od 13hod. pietní akce, uložení ostatků jednoho z nejvýznamějších členů našeho spolku br. Františka Vondráška a jeho manželky s. Johany Vondráškové. Na akci jsem byli pozváni pozůstalými po našem bratrovi a proběhla symbolicky den před 120. výročím jeho narození. Pietní akce se zůčastnilo asi 10 pozůstalých a 6 členů našeho spolku z toho 4 ve spolkovém kroji.

foto v galerii

 
Brigáda - převoz a uložení vorového úvazu

V sobotu 16. 11. odpoledne proběhla menší brigáda na vykopání díry u našeho muzea, kam byl poté uložen žulový kvádr s ocelovým okem, který sloužil k uvazování vorových pramenů v tzv. "stanu" u Kamýka nad Vltavou. Úvaz je darem od Spolku Vltavan v Davli a na jeho přepravě jsme se domluvili s kolegy ze spolku v Jindřichově Hradci, doprava tak vyšla levněji.

foto v galerii

 
Konference v NZM v Praze

V pátek 15. 11. proběhla v Národním zemědělském muzeu v Praze konference: Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty, aktuální problémy.

Na konferenci jsem dostal nabídku vystoupit s příspěvkem o Spolku Vltavan v Purkarci a o voroplavbě celkově, což jsem přijal a zhruba ve dvaceti minutách se pokusil představit náš spolek a stručně popsat voroplavbu na Vltavě. Byla to přednáška pro úzkou skupinu, ale i tak to mělo smysl a opět jsme udělali trochu práce na udržení povědomí o voroplavbě.

Konference jsme se zúčastnili v počtu 3 členů a 1 příznivkyně, dorazil také Jirka Svoboda.

foto v galerii                                                                                        

 
Natáčení ČT v Purkarci

V úterý 10. 9. proběhlo v prostorech u našeho muzea natáčení pořadu ČT : Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli. Za náš spolek se natáčení zúčastnili tři stateční bratři, ve spolkovém kroji br. předseda Jan Pöschl I a v převleku za „staré voraře“ br. Michal Nachlinger a br. Jan Pöschl II, kteří předvedli ukázky vorařského řemesla a také o voroplavbě pohovořili. Kromě nich o voroplavbě vyprávěl "poslední žijící vorař" p. Václav Husa.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli

odkaz na archiv ČT1

 
Výstava fotografií ve Volyni

V sobotu 9. 11. proběhla ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni k výročí 155 let od jejího založení výstava fotografií s vorařskou tématikou. Již 7. 11. proběhla za účasti 3 členů našeho spolku příprava a instalace.

 
Vzpomínka na zemřelé

V sobotu dne 2. 11. 2019 od 16 hod. proběhla již tradiční vzpomínka na zemřelé. Sraz byl u muzea v 15:45 hod, kde celá akce začala a poté prošel průvod s muzikou obcí uctít památku zemřelých k památníku voroplavcům, památníku padlým v 1. a 2. sv. válce a k pamětní desce Josefa Svobody na kostelu sv. Jiří. Vzpomínkové akce se opět zúčastnil pan farář.

Po uctění památky jsme se společně s kapelou Netolická pětka přesunuli do hotelu Pelikán,kde program dále pokračoval volnou zábavou při muzice.

Celá akce, také už tradičně, probíhá v úzké spolupráci s SDH Purkarec, a těší se hojné účasti členů obou spolků, hasičů ve vycházkových uniformách a vltavanů ve spolkových krojích za náš spolek se vzpomínky zúčastnilo 22 členů z toho 14 ve spolkovém kroji a celkově opět cca 50 členů obou spolků i ostatních obyvatel obce Purkarec.

 
Vorařský den - Lovecký zámek Ohrada

V sobotu 14. 9. mezi 9-17 hod. uspořádalo Národní zemědělské muzeumLoveckém zámku Ohrada akci s názvem Vorařský den. Na akci jsme se zúčastnili s ukázkami vorařského řemesla a tvořivou dílnou pro děti. Kromě nás se zúčastnil i autor knihy Historie voroplavby v Čechách p. Jiří Svoboda, který měl na akci přednášku o historii voroplavby a šífařství. Proběhla také velmi zajímavá výstava Historie vorařství a šífařství ve fotografii, či výstava sbírkových předmětů z depozitáře NZM Ohrada. Akce se také zúčastnila řada propagátorů dalších řemesel, např. kovář, provazník, aj.

Za náš spolek se aktivně zúčastnilo 11 členů a 2 příznivci.

foto v galerii

 
Purkarec - Toulavá kamera

Tento víkend byla v pořadu Toulavá kamera na ČT1 reportáž o cyklostezce z Hluboké do Purkarce, kde bylo zmíněno naše vorařské muzeum a kde také krátce pohovořila naše sestra Libuše Brůhová.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/219562221500037/

 
MVA - Drautal (Rakousko)

Ve dnech 15. – 18. 8. proběhlo v Rakousku v okolí řeky Drautal (Dráva) 30. mezinárodní setkání vorařských spolků a také zasedání MVA. Setkání se neslo ve velmi přátelském duchu a po letech se ho plnohodnotně zúčastnili i 2 členové našeho spolku (br. Pavel Hodina a br. Josef Nachlinger), kteří byli součástí 45 členné skupiny vltavanů z bratrských spolků (Purkarec, Štěchovice, Davle, Praha) pod hlavičkou Vltavanu Čechy. Po celou dobu setkání bylo o účastníky velmi dobře postaráno včetně ubytování, stravy i kulturního programu, který vyvrcholil jízdou na vorech po řece Drautal.

Na zasedání MVA se volil pořadatel setkání v roce 2021, a přestože se zdála být Česká Republika velkým favoritem, setkání se uskuteční v Bosně a Hercegovině. Na závěr setkání bylo vybraným členům ze všech spolků uděleno ocenění k 30 letům trvání MVA a předána pořadatelská zástava vorařům z Finska kde se bude příští setkání v roce 2020 konat.

Foto v galerii

 
Vorařský den v Netěchovicích

V sobotu 10. 8. mezi 10-17 hod. proběhla v Jihočeském zemědělském muzeu v Netěchovicích akce s názvem Vorařský den v muzeu. Na akci jsme se účastnili ukázkami vorařského řemesla, zapůjčením exponátů z muzea, besedou s návštěvníky a také tvořivou dílnou pro děti. Kromě nás se zúčastnil i pamětník voroplavby p. Václav Husa, který nás velmi pochválil za naši práci na udržování tradic voroplavby. Zahráli Krajánci a došlo na promítání filmů o voroplavbě a Vltavě od p. Josefa Krčka ml.

Za náš spolek se akce zúčastnili 4 členi a 2 příznivkyně, foto v galerii.

 
75. výročí paravýsadku GLUCINIUM

V sobotu 29. 6. proběhla v Purkarci a okolí vzpomínková akce k 75. výročí para výsadku GLUCINIUM. Za náš spolek jsme se zúčastnili v počtu dvou členů pietního aktu u pomníku.

 
115. výročí založení Dělnické besedy Havlíček Řevnice

V sobotu 15. 6. 2019 jsme vyrazili do Řevnic, kde náš spřízněný spolek Dělnická beseda Havlíček Řevnice slavil 115. výročí svého trvání. Do Řevnic  jsme dorazili v počtu 15 členů z toho 13 ve spolkovém kroji a spolu s ostatními vltavanskými spolky jsme svou účastí přispěli k důstojným oslavám, které se i přes velmi vysoké teploty povedly.

foto v galerii

 
Tvořivá dílna na náplavce v Praze

V sobotu 1. 6. mezi 10. a 16. hodinou jsme byli v Praze na náplavce pod železničním mostem součástí akce Naše náplavka pro celou rodinu, což měla být akce pro širokou veřejnost, ale bohužel s velmi slabou účastí

Náš spolek zde kromě propagace voroplavby měl tvořivou dílnu pro děti – výroba maket vorové tabule jako jsme dělali v Purkarci. Díky velmi malé návštěvnosti celé akce jsme s dětmi vyrobili pouze 10 maket. Akci nám ovšem zpříjemnila návštěva Jirky Svobody který nám podepsal několik svých knih.

foto v galerii

 
Den s Purkareckými voraři

 Nasobotu 18. 5. 2018 od 13 hod. jsme připravili v prostorech u našeho muzea 3. ročník akce s názvem Den s Purkareckými voraři aneb zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé. Účelem této akce byla propagace našeho spolku, seznámení dětí a veřejnosti s voroplavbou na Vltavě a v neposlední řadě stmelení našeho kolektivu.

Děti si vyrobily všech 60 připravených maket vorových tabulí a za pomoci členů spolku svázaly a nastrojily vorovou tabuli před naším muzeem.

Akci letos obohatila možnost zúčastnit se vyhlídkové plavby na replice historického šífu, kterou využilo velké množství návštěvníků.

Na akci se alespoň podívat přišlo 28 členů spolku, z toho se větší polovina aktivně zapojila do práce a těmto aktivním členům patří velký dík, stejně tak jako členům SDH Purkarec kteří nám velmi pomohli s naším stánkem, obzvlášť řízky z jejich polní kuchyně byly hodnoceny návštěvníky velmi kladně.

Po oficiálním ukončení akce pokračovalo večer posezení za účelem stmelení kolektivu a v neděli dopoledne další brigáda, tentokrát na úklid a odvoz všeho od muzea.

 
Brigáda - příprava před stavbou vorové tabule

V sobotu 11. 5. proběhla za účasti 10 členů a 2 příznivců spolku brigáda na přípravu dřeva před stavbou tabule vorové a to přímo u br. K. Jozy v lese. Vyřezali jsme si z poražených stromů potřebné klády (13ks), připravili nožnice, a také jsme si zhotovili 3 vesla. Počasí za moc nestálo,ale i tak jsme stihli vše co jsme potřebovali.

Ve středu 8. 5. také proběhla menší brigáda na dodělání podstavců pod vorovou tabuli u muzea a sekání trávy, bohužel pouze za účasti 4 členů spolku.

foto v galerii

 
Poutní plavba

Od neděle 5. až do úterý 7. 5. proběhla akce, kterou naši čestní bratři z Voroplavby Český Krumlov nazvali Poutní plavba k poctě patrona všech plavců sv. Jana Nepomuckého, věnovaná zároveň rodu Schwarzenbergů, kteří se zasloužili o plavení dřeva na Vltavě. Protože rod Schwarzenbergů podporoval Spolek Vltavan v Purkarci, bude start plavby právě zde. Na účastníky čekala během 3 dnů střídavě cesta na lodích a kolech až do Prahy.

1.den – start z Purkarce v 10:00 hod za účasti p. Václava Husy

2.den – setkání s knížetem Karlem Schwarzenbergem na Orlíku

3.dem – zastávka v Davli, konec plavby v Praze pod Karlovým mostem

Ze strany našeho spolku se slavnostního zahájení plavby zúčastnilo 10 členů spolku, z toho 5 v kroji a dále 10 členů SDH Purkarec a další obyvatelé obce.

 
Pouťová zábava

V sobotu 27. 4. 2019 pořádal náš spolek pouťovou zábavu a to opět v Relax Hotelu Pelikán, kde už několik let pořádáme většinu akcí. Stejně jako předloni nám zahrála velmi dobrá kapela Dynamics Band.

Na pouťovou si tentokrát nenašlo cestu moc lidí a tak po předloňských 79 platících jsme letos měli pouze 57 návštěvníků, což zas tak nevadilo, kapela hrála slušně a všichni se dobře bavili.

 
Brigády - příprava u muzea před stavbou vorové tabule

V pátek 19. 4. od 8:00 hod (10 členů) a ve středu 24. 4.  od 14:00 hod (7 členů) proběhly brigády u muzea, při kterých jsme nejprve rozměřili a připravili základy na podstavec pro novou vorovou tabuli a ve středu jsme základy již vybetonovali. Již předtím proběhli brigády na odstranění staré vorové tabule a úklidu okolí připravované stavby. Nyní nás čeká položení nosníků, jejich zkrácení, obroušení a nátěr a pak už musíme do lesa připravit klády a ostatní materiál na samotnou stavbu vorové tabule.

foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan Štěchovice

V sobotu dne 23. 3. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan Štěchovice, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. Ve Štěchovicích se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o další vzájemné spolupráci obou spolků.       

 
VH Dělnické besedy Havlíček Řevnice

Dne 16. 3. 2018 proběhla Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice, které se za náš spolek zúčastnila pětičlenná delegace vedená naším novým pokladníkem br. Františkem Brůhou st. Dostalo se nám vřelého přijetí a pozvání na oslavu 115 let trvaní jejich spolku, které se bude konat 15. 6. 2019. Br. pokladník přislíbil účast na oslavách na které plánujeme vypravit autobusový zájezd.

 
Poslední rozloučení s br. Jaroslavem Zbrankem

Vážené setry a bratři vltavané, v sobotu 9. 3. 2019 přímo na Valné hromadě našeho spolku nás dostihla nečekaná a smutná zpráva, že nás ve věku 71 let náhle a navždy opustil náš dlouholetý člen (od r. 1975) bratr Jaroslav Zbranek. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 15. 3. 2019 od 13 hod. v síni českobudějovického krematoria. Za náš spolek se čestnou stráží s oběma prapory z bratrem Jardou důstojně rozloučilo 19členů spolku (16 v kroji) a také 4 členi Spolku Vltavan Štěchovice, jehož byl také členem.

 

 
Brigáda na výrobu houžví

Dne 13. 3. 2019 proběhla brigáda na výrobu houžví pro obnovu vorové tabule v Purkarci. Jednalo se o pouze cca 60 ks houžví a tak proběhla brigáda v pouze úzkém kruhu 5 členů (2x br. Pöschl a 3x br. Nachlinger). Stromky na houžve připravil stejně jako v loni br. Marek.

Foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 19. 3. 2019 se uskutečnila Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako v předchozích 4 letech v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme opět stejně jako v loňském roce slavnostně přijmuli nové členy, tentokrát 3 mladé naděje, konkrétně br. Lukáše Nachlingera, br. Františka Brůhu ml. a br. Petra Liebla. Déle byli nově jmenováni čestnými členy 3 členi společnosti Voroplavba.cz – br. Radek Šťovíček, br. Michal Pavlíček, br. Václav Chalupa.

VH byla seznámena s příslušnými zprávami za rok 2018 a s plánem činností na rok 2019, který byl následně VH schválen a bylo též schváleno usnesení VH.

Proběhli také řádné volby do všech orgánů spolku včetně správního výboru a ve správním výboru došlo ke dvěma změnám. Novými členy výboru se stali br. Michal Nachlinger a br. Jan Pöschl (Chval.), kteří nahradili s. Libuši Brůhovou a br. Michala Bártu.

Valné hromady se zúčastnilo 28 členů našeho spolku a 22 hostů, tedy velmi slušná návštěva.

Zdravice hostů přednesli br. Jan Richter za Spolek Vltavan Štěchovice, br. Josef Bílek za Spolek Vltavan Davle, br. Václav Hodr za Spolek Vltavan v Praze, br. Jaroslav Camplík za Vltavan Čechy, br. Petr Marval za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice, br. Josef Hubáček za SDH Purkarec a p. Miroslav Jícha za Osadní výbor obce Purkarec.

Po skončení oficiálního programu nás dostihla nečekaná smutná zpráva, že právě zemřel náš dlouholetý člen br. Jaroslav Zbranek, což byl pro všechny šok…

foto v galerii

 

 
VH Spolku Vltavan Davle

Dne 3. 3. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Davli se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.   

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 23. 2. 2019 se uskutečnil tradiční ples Spolku Vltavan v Purkarci, stejně jako v loňském roce v Zahájí. Na plese nám také již tradičně zahrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

Účast členů našeho spolku byla slabší než v minulých letech, konkrétně 17 z toho bylo 16 ve spolkovém kroji. Ve spolkovém kroji naštěstí dorazila většina členů z velmi početné delegace (25) bratrských vltavanských spolků z Prahy, Davle a hlavně Štěchovic, kteří svou návštěvou přispěli k přátelské a družné zábavě a velmi obohatili náš ples, za což jim patří velký dík. Zejména slavnostní nástup při zahájení plesu byl opravdu výborný. Ples nám také opět zpříjemnilo vystoupení mažoretek z TS Airai

Poděkování patří všem členům a příznivcům našeho spolku, kteří se aktivně podíleli na zdárném chodu plesu, od výběru vstupného, šatny, dámské volenky, nebo tomboly vše fungovalo velmi dobře.

Celkem se plesu zúčastnilo 189 platících návštěvníků, což je o 10 víc než v loňském roce.

Foto v galerii

 
Ples Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 2. 2. 2019 jsme se opět po třech letech, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, zúčastnili plesu Spolku Vltavan pro Štěchovice a okolí. Na ples, který se konal v restauraci Na Peškově, jsme dorazili v celkovém počtu 12 účastníků z toho 10 členů spolku, 7 ve spolkovém kroji. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě jak je ostatně ve Štěchovicích zvykem.  Po skončení jsme obtěžkáni zážitky a výhrami v bohaté tombole vyrazili zpět domů.

Foto v galerii

 
VH Spolku Vltavan v Praze

Dne 19. 1. 2019 proběhla VH Spolku Vltavan v Praze, které ze za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená předsedou spolku br. Janem Pöschlem. V Praze se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.

Pozvali jsme nejen Pražské vltavany, ale i členy ostatních bratských spolků na náš ples a Valnou hromadu. Dostalo se nám ujištění, že přijedou a to v co největším počtu budou moct.

foto v galerii      

 
Poslední rozloučení se s. Emilií Richterovou

V sobotu 29. 12. 2018 zemřela po těžké nemoci s. Emilie Richterová ze Spolku Vltavan Štěchovice, kterou většina nás znala jako Milušku co se o nás vždy v klubovně velmi dobře starala.

Poslední rozloučení proběhlo v pondělí 7. 1. 2019 od 15:15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole a zúčastnili se ho kromě členů Spolku Vltavanu Štěchovice také členové ostatních bratrských spolků. Za náš spolek to byli 4 členové z toho 3 ve spolkovém kroji. Po skončení obřadu jsme se zastavili ve Štěchovicích v klubovně a společně s místními vltavany na Milušku zavzpomínali a zazpívali její oblíbené písničky, na harmoniku nás doprovodil br. Zdeněk Simota.

foto v galerii

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha