Poslední rozloučení s br. Jiřím Pokorným

 

Vážené setry a bratři vltavané, v týdnu před vánocemi nás dostihla nečekaná a smutná zpráva, ve středu 19. 12. naše řady navždy opustil náš dlouholetý člen bratr Jiří Pokorný. Poslední rozloučení proběhlo ve čtvrtek 27. 12. od 11 hod. v kostele sv. Jiří v Purkarci.

Za náš spolek se s bratrem Jiřím rozloučilo více než 20 členů spolku z toho 11 ve spolkovém kroji čestnou stráží s praporem.

Sraz členů v kroji, hlavně těch, kteří ponesou rakev a budou stát čestnou stráž je již v 10:30 před kostelem. Po skončení mše bude malé posezení v Relax Hotelu Pelikán.

 
Vánoční bruslení

Ve středu dne 26. 12. 2018 od 15 hodin proběhl ve spolupráci s SDH Purkarec a za podpory Osadního výboru obce Purkarec již čtvrtý ročník vánočního bruslení. Zamluvili jsme si ledovou plochu v Hluboké nad Vltavou a reagovali tak na velmi mírné zimy s nedostatkem možností si zabruslit. Této možnosti využilo opět více než 50 sportovně založených obyvatel obce Purkarec, převážně dětí. Za za náš spolek to bylo 12 členů.

 

 
Vánoční posezení

V úterý 25. 12. 2018 od 19 hod proběhlo tradiční Vánoční posezení, společná akce s SDH Purkarec. Posezení se tentokrát uskutečnilo v klubovně v nové hasičské zbrojnici a na harmoniku zahrál br. Zdeněk Simota. Nálada na posezení byla veselá, tak jak to má být a účast byla velmi dobrá, cca 50 účastníků akce (15 členů našeho spolku). 

 
Vzpomínka na zemřelé

V sobotu dne 3. 11. 2018 od 16 hod. proběhla již tradiční vzpomínka na zemřelé. Sraz byl u muzea, kde celá akce začla a poté prošel průvod s muzikou obcí uctít památku zemřelých k památníku voroplavcům, památníku padlým v 1. a 2. sv. válce a k pamětní desce Josefa Svobody na kostelu sv. Jiří. Letos se akce zúčastnil také místní pan farář.

Po uctění památky  jsme se společně s kapelou Netolická pětka přesunuli do hotelu Pelikán,kde program dále pokračoval volnou zábavou při muzice.

Celá akce, také už tradičně, probíhá v úzké spolupráci s SDH Purkarec, a těší se hojné účasti členů obou spolků, hasičů ve vycházkových uniformách a vltavanů ve slavnostních krojích, letos to bylo opět kolem 50 členů obou spolků i ostatních obyvatel obce Purkarec. Za náš spolek se akce zúčastnilo 24 členů z toho 20 ve spolkovém kroji.

Foto v galerii

 
Výročí 100 let od založení Československa

V neděli 28. 10. 2018 se v Hluboké nad Vltavou uskutečnila oslava výročí 100 let od založení Československa. Akce začala v 9:00 hod. mší v kostele a dále pokračovala v 10:00 uctěním památky u památníku padlých v 1. sv. válce.

Akce se zúčastnilo 8 členů našeho spolku v krojích se spolkovým praporem a přispělo tak k důstojnému průběhu oslav.

 

 
Vorařský večer

V pátek 19. 10. 2018 proběhla od 19 hod. v kongresovém sále Relax Hotelu Pelikán akce, kterou jsme nazvali Vorařský večer.

Hlavním hostem byl p. Jiří Svoboda, autor knihy Historie Voroplavby v Čechách, který si připravil prezentaci o řece Vltavě, voroplavbě a šífařství. (knihu i s případným věnováním od autora bylo možno zakoupit přímo na akci)

Dále byly promítnuty krátké filmy o Vltavě (Vltava – Stará a nová řeka), voroplavbě (Příběh voru) a další dobové filmy s vorařskou tématikou.

Zájem o akci byl značný a sál byl zcela zaplněn, někteří návštěvníci si museli donést židle z restaurace. Počet návštěvníků se blížil číslu 60 z toho cca 10 členů našeho spolku. Podobnou akci tedy budeme opakovat i příští rok.

 
Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety

 

Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety

Od 18. 9. do 27. 9. 2018 proběhla na náplavce na Rašínově nábřeží na Výtoni akce pod patronací Vltavanu Čechy - Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety na připomenutí doby kdy po Vltavě plouly šífy a vory.

V úterý 18. 9. bylo přivezeno dřevo a za účasti br. M. Bárty a bratrů z ostatních spolků ho studenti školy v Jarově začali připravovat pro stavbu vorového pramenu o třech tabulích, který se poté sestavil na přistaveném pontonu.
Současně byl k molu přistaven šíf, který tam byl vystaven po celou dobu akce a byl přístupný veřejnosti. Stavbu šífu provedla firma Kolumbus z Lipníku nad Bečvou.

Ve čtvrtek 20. 9. proběhlo slavnostní žehnání šífu arcibiskupem Dukou za účasti zástupců členů většiny vltavanských spolků.

V pátek 21. 9. přišel čas pro členy našeho spolku, kdy jsme přijeli do Prahy v počtu 13 členů, 1 příznivkyně a 2 čekatelů na členství a pustili jsme se do díla. Večer byla velká část voru hotova a tak jedna skupina zamířila k domovu a druhá se šla odměnit…..

V sobotu 22. 9. jsme se v počtu 8 členů, 1 příznivkyně a 2 čekatelů na členství pustili už v dobových oblecích do nastrojení a celkovému dodělání pramene o třech cca 5 metrových tabulí, s čímž nám stejně jako v předešlých dnech pomáhali žáci ze školy v Jarově a opodál tvořil motorovou pilou umělecký řezbář Honza. Po celou dobu také bratři a sestry z ostatních vltavanských spolků oblečeni v kroji poskytovali kolemjdoucím informace o celé akci.

V neděli 23. 9. proběhl na náplavce „dětský den“ kdy si děti mohly zkusit trochu vorařské řemeslo, či si sestavit malou maketu voru a šífu. Celý den se jim věnovalo 6 členů spolku.

V pondělí 24. 9. došlo za účasti členů spolků v krojích se spolkovými prapory, dále ministra dopravy p.Ťoka a dalších hostů ke křtu šífu, při kterém se nějak zapomnělo, že vedle je námi postavený vor. Křtu se zúčastnilo 9 členů spolku a jedna příznivkyně.

Akce to byla dost náročná a všem, kteří přidali ruku k dílu, patří velký dík, zvlášť chci pochválit oba mladé budoucí členy Fandu Brůhu a Lukáše Nachlingera, kteří za to vzali a ve 14 letech udělali kus práce. hodně nám také pomáhal br. Petr Marval v Dělnické besedy Havlíček Řevnice

Foto v galerii rozdělené po dnech.

  

 

 

 
Sraz rodáků a přátel obce Purkarec

V sobotu 8. 9. 2018 proběhla prozatím největší společná akce Spolku Vltavan v Purkarci a SDH Purkarec a to Sraz rodáků a přátel obce Purkarec k příležitosti 666 let od první písemné zmínky o obci.

Akce se velmi vydařila, rodáci obzvlášť chválili výstavou dobových fotografií, ale vidět toho mohli víc, např. slavnostní průvod, odhalení nové hasičské zbrojnice a její žehnání, požární útok mladých hasičů s dobovou technikou, sázení lípy s vložením pamětní schránky, besedu a rodokmenech s promítáním filmů o Purkarci a hodně rodáků též navštívilo muzeum Síň voroplavby. Odpoledne se návštěvníci akce bavili také s dechovou hudbou Šumavanka a večer s kapelou Rozmetadlo.

Po celou dobu setkání byl v prostorách nové hasičské zbrojnice stánek s občerstvením, o který se společnými silami starali členové obou výše zmíněných spolků, kteří celou akci vymysleli, připravili, zorganizovali a na závěr vše uklidili. Všem aktivním členům patří za jejich práci velké poděkování.

Za náš spolek se průvodu zúčastnilo 19 členů ve spolkovém kroji a několik dalších členů přiložilo ruku k dílu při přípravě či v průběhu samotné akce.

Fotografie v galerii

 
Sraz rodáků obce Jaroslavice

V sobotu 18. 8. 2018 proběhlo v místech, kde stávala vorařská obec Jaroslavice Setkání rodáků, letos s připomínkou že je to již 30 let od jejího zániku a zatopení Hněvkovickou přehradou. Setkání se zúčastnilo 13 členů spolku (10 v kroji) .    

 

 
120. výročí založení Spolku Vltavan ve Štěchovicích

V sobotu 16. 6. 2018 jsme uspořádali zájezd do Štěchovic k příležitosti oslavy 120. výročí založení Spolku Vltavan ve Štěchovicích. Autobus jsme zcela zaplnili a tak na oslavy vyrazilo 20 členů spolku a 4 příznivkyně. Celá slavnost se velmi povedla, počasí nám přálo a také jako již tradičně pohostinnost štěchovických byla na velmi vysoké úrovni. Odpoledne na Vltavanské veselici se o program postaraly kapely Netolička a Křídlovanka a také umělecká sedmičlenná skupina z našeho spolku, která předvedla krátké, ale úderné vystoupení za které sklidila zasloužené ovace a přízeň publika.

Nějaké foto je v galerii, zbytek od Pepy Bílka asi až po dovolené… už to tak je!!!

 
Návštěva Jindřichova Hradce

V sobotu 26. 5. 2018 jsme byly pozváni do Jindřichova Hradce na otevření muzea a premiéru promítání dokumentu o voroplavbě Příběh voru ve kterém si "zahrála" spousta členů našeho spolku. Akce se zúčastnily i sestry a bratři z Davle kteří na tuto akci pořádaly zájezd spojený s návštěvou zámku v JH.

Dokument má 13 minut a je velmi pěkně udělán, koupily jsme 10 kusů pro spolek tak kdo bude mít zájem ať se obrátí na br. předsedu, cena 100kč. Jinak nás kamarádi ze Spolku přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků jako vždy pěkně přivítali a pohostili, prostě super akce.

foto v galerii

 
Den s Purkareckými voraři

 Nasobotu 19. 5. 2018 od 13 hod. jsme připravili v prostorech u našeho muzea 2. ročník akce s názvem Den s Purkareckými voraři aneb zábavné a poučné odpoledne pro děti i dospělé. Účelem této akce byla propagace našeho spolku, seznámení dětí a veřejnosti s voroplavbou na Vltavě a v neposlední řadě stmelení našeho kolektivu.

O akci byl o něco menší zájem než v prvním ročníku, ale i tak si děti vyrobily všech 50 připravených maket vorových tabulí a jednu vorovou výseč o rozměrech 3x3 m, včetně 2 vesel a lavičky.

Akci velmi obohatila účast p. Jiřího Svobody, autora knihy Historie voroplavby v Čechách, který se ochotně každému zájemci o knihu podepsal.

Na akci se alespoň podívat přišlo 30 členů spolku, z toho se asi polovina aktivně zapojila do práce a těmto aktivním členům patří velký dík, stejně tak jako členům SDH Purkarec kteří nám velmi pomohli s naším stánkem, obzvlášť řízky z jejich polní kuchyně byly hodnoceny návštěvníky velmi kladně.

Po oficiálním ukončení akce pokračovala večer párty ve znamení oslav narozenin našeho br. předsedy.

 

Foto v galerii

 
Poslední rozloučení s br. Karlem Jozou st.

Vážené setry a bratři vltavané, opět nás dostihla nečekaná a smutná zpráva, ve čtvrtek 10. 5. 2018 navždy naše řady opustil náš dlouholetý člen bratr Karel Joza st. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 18. 5. 2018 od 16 hod. v kostele sv. Jiří v Purkarci.

Pohřbu ze zúčastnilo více než 30 členů spolku (15 v kroji) a přispěli tak k důstojnému rozloučení s naším zesnulým bratrem.

 
Putování po Vltavě

Ve dnech 4. - 7. 5. 2018 proběhla akce Putování veslařů po stopách vltavských plavců, která vzdala hold plavcům na řece Vltavě. Akci organizoval Radek Šťovíček ze  společnosti VOROPLAVBA z Českého Krumlova, která se zabývá plavbou na vorech (nejsou to vory, na které jsme my zvyklí jedné se o komerční plavidla pro turisty).  Viz http://www.voroplavba.cz/

Zástupci této společnosti nás kontaktovali s žádostí o pomoc při této akci s možností další vzájemné budoucí spolupráce. V rámci svého putování z ČB od Lannovy loděnice do Prahy zdolali za 4 dny 190km s plánovanými zastávkami spojenými z historií voroplavby a jednu zastávku udělali i v Purkarci a prohlédli si naše muzeum, památník voroplavcům, kapličku atd. Plánovaná zastávka v Purkarci byla U Anděla 4. 5. 2018 kolem 12 hod a byla u toho bude i televize ....

Takže zastávka v Purkarci již proběhla a na CT 24 vznikla k celé akci zajímavá reportáž z živým vstupem....

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/218411035000028

foto v galerii

 
Brigáda - úklid muzea před sezonou

V sobotu 14.4. od 14 hod. proběhla brigáda na úklid a přípravu muzea před novou sezonou. Brigády se zúčastnily 4 sestry a bratr předseda.

 
Poslední rozloučení s br. Františkem Turkem

Vážené setry a bratři vltavané, v úterý nás dostihla nečekaná a smutná zpráva. V pondělí 9. 4. 2018 nás náhle opustil náš bratr František Turek. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 13. 4. 2018 od 12 hod. v kostele sv. Jiří v Purkarci.

S naším bratrem jsme se důstojně rozloučili, vzdali jsme čest jeho památce čestnou stráží u rakve s původním spolkovým praporem. Pohřbu se zúčastnilo 22 členů (16 v kroji)

 
Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice

Dne 7. 4. 2018 proběhla Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice, které se za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená naším předsedou br. Janem Pöschlem. Dostalo se nám vřelého přijetí a vzájemného ujištění o další těsné spolupráci.

 
Valná hromada Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 24. 3. 2018 proběhla VH Spolku Vltavan Štěchovice, které ze za náš spolek zúčastnila pětičlenná delegace vedená 1. místopředsedou spolku br. Karlem Jozou ml., který se ještě dopoledne stihl také zúčastnit brigády na výrobu houžví. Ve Štěchovicích se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o další vzájemné spolupráci obou spolků. Také ve Štěchovicích došlo ke změně ve vedení spolku, ze zdravotních důvodů skončil předseda br. Petr Zikán a jednatel br. Jan Smíšek, novým předsedou se stal br. Zdeněk Novotný ml. a jednatelem br. Jaroslav Andrle.

Přislíbili jsme účast na oslavách 120. výročí založení jejich spolku a to v co největším počtu budeme moct.      

 
Brigáda na výrobu houžví

Dne 24. 3. 2018 proběhla brigáda na výrobu houžví pro stavbu voru v Praze a možná i v Purkarci. Za opravdu velké účasti členů 14 a také několika příznivců našeho spolku, jsme ze stromků stočili cca 100ks houžví. O občerstvení se tentokrát postaral náš nový člen br. Pavel Hodina, který uvařil výborný guláš a také naše sestry Jíťa Nachligerová a Jiřka Lieblová, které napekly něco sladkého a celkově se staraly, abychom při práci nestrádali. Všem zúčastněným velký dík.

Foto v galerii

 
Křest knihy Historie voroplavby v Čechách

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsme se zúčastnili slavnostního křtu knihy Historie voroplavby v Čechách. Akce se uskutečnila v opravdu důstojných prostorech knihovny Strahovského kláštera a pohovořil na ní mimo jiné autor knihy dr. Jiří Svoboda. Za náš spolek se akce zúčastnily čtyři členové spolku.

Kniha zatím není v prodeji a náš spolek dostal k dispozici 10 výtisků.

Foto v galerii

 
Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci

 

Dne 17. 3. 2018 se uskutečnila Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako v předchozích 3 letech v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme opět stejně jako v loňském roce slavnostně přijmuli nové 2 členy, konkrétně s. Jiřku Lieblovou a br. Pavla Hodinu. Dále byli nově jmenováni a schváleni 2 nový praporečníci br. Jan Pöschl (Chvalovice) a br. Michal Nachlinger.

VH byla seznámena s příslušnými zprávami za rok 2017 a s plánem činností na rok 2018, který byl následně VH schválen a byl též schválen návrh usnesení VH.

Valné hromady se zúčastnilo 28 členů našeho spolku a 20 hostů, tedy velmi slušná návštěva.

Zdravice hostů přednesli br. Petr Zikán za Spolek Vltavan Štěchovice, br. Josef Bílek za Spolek Vltavan Davle a za Vltavan Čechy, br. Petr Marval za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice, br. Josef Hubáček za SDH Purkarec a p. Miroslav Jícha za Osadní výbor obce Purkarec.

Po skončení oficiálního programu následovala do večerních hodin volná zábava za vydatné hudební podpory od br. Zdeňka Simoty (harmonika) a br. Jana Pöschla (baskřídlovka)

foto v galerii

 

 
Valná hromada Spolku Vltavan Davle

Dne 4. 3. 2018 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila tříčlenná delegace vedená br. Františkem Brůhou. V Davli se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.

Po změně vedení ve Spolku Vltavan v Praze došlo také na změnu ve vedení Spolku Vltavan v Davli. Ze zdravotních důvodů již nekandidoval dlouholetý předseda br. František Dolejší a tak byl novým předsedou zvolen dosavadní místopředseda br. Josef Bílek.    

 
Slavnostní prezentace

Ve středu 28. 2. 2018 jsme se v Praze v sále Smíchovského pivovaru zúčastnili Slavnostní prezentace vltavanských spolků u příležitosti zápisu „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Akce probíhala pod patronací Vltavanu Čechy a vystoupila na něm řada významných hostů. Hlavní slovo měl prezident Vltavanu Čechy br. Jaroslav Camplík, který na závěr oznámil, že se v roce 2019 pokusíme s ostatními spolky v Evropě o zápis vorařství do Reprezentativního seznamu UNESCO.

Za náš spolek se akce zúčastnilo 5 členů, jeden čekatel na členství a jedna příznivkyně spolku.

Foto v galerii

Zde je také odkaz na video pořízené z této akce.

https://www.youtube.com/watch?v=CuErksoZepQ

 

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 24. 2. 2018 se uskutečnil tradiční ples Spolku Vltavan v Purkarci, tentokrát ne v Temelínské hospodě jako minulé tři plesy, ale v Zahájí. Na plese nám také již tradičně zahrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

 Účast členů našeho spolku byla opravdu hojná, přesně o jednoho víc než v loni, z 24 přítomných členů bylo 21 ve spolkovém kroji. Ve spolkovém kroji také dorazila většina členů z velmi početné delegace bratrských vltavanských spolků z Prahy, Davle a hlavně Štěchovic, kteří svou návštěvou přispěli k přátelské a družné zábavě a velmi obohatili náš ples, za což jim patří velký dík. Zejména slavnostní nástup při zahájení plesu byl opravdu výborný. Ples nám také zpříjemnilo vystoupení mažoretek z TS Airai

Poděkování patří všem členům a příznivcům našeho spolku, kteří se aktivně podíleli na zdárném chodu plesu, od výběru vstupného, šatny, dámské volenky, nebo tomboly vše fungovalo velmi dobře.

Celkem se plesu zúčastnilo 179 platících návštěvníků a doufáme, že většina odcházela spokojena.

 

Foto v galerii

 
Ples Spolku Vltavan v Praze

Dne 26. 1. 2018 jsme opět po roce, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, navštívili další ples bratrského spolku, tentokrát po předchozích zastávkách ve Štěchovicích a Davli jsme navštívili ples Spolku Vltavan v Praze, který se konal v sále hotelu Smíchovského pivovaru.

Na plese zahrála tradičně dechová kapela Křídlovanka a také skupina Blankyt. Delegace našeho spolku čítala 8 účastníků z toho 5 členů spolku ve spolkovém kroji. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě jak už bývá zvykem při vltavanských veselicích.

 foto v galerii

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha