Brigáda - úklid muzea před sezonou

V sobotu 14.4. od 14 hod. proběhla brigáda na úklid a přípravu muzea před novou sezonou. Brigády se zúčastnily 4 sestry a bratr předseda.

 
Poslední rozloučení s br. Františkem Turkem

Vážené setry a bratři vltavané, v úterý nás dostihla nečekaná a smutná zpráva. V pondělí 9. 4. 2018 nás náhle opustil náš bratr František Turek. Poslední rozloučení proběhlo v pátek 13. 4. 2018 od 12 hod. v kostele sv. Jiří v Purkarci.

S naším bratrem jsme se důstojně rozloučili, vzdali jsme čest jeho památce čestnou stráží u rakve s původním spolkovým praporem. Pohřbu se zúčastnilo 22 členů (16 v kroji)

 
Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice

Dne 7. 4. 2018 proběhla Valná hromada Dělnické besedy Havlíček Řevnice, které se za náš spolek zúčastnila čtyřčlenná delegace vedená naším předsedou br. Janem Pöschlem. Dostalo se nám vřelého přijetí a vzájemného ujištění o další těsné spolupráci.

 
Valná hromada Spolku Vltavan Štěchovice

Dne 24. 3. 2018 proběhla VH Spolku Vltavan Štěchovice, které ze za náš spolek zúčastnila pětičlenná delegace vedená 1. místopředsedou spolku br. Karlem Jozou ml., který se ještě dopoledne stihl také zúčastnit brigády na výrobu houžví. Ve Štěchovicích se nám dostalo jako vždy vřelého přijetí a ujištění o další vzájemné spolupráci obou spolků. Také ve Štěchovicích došlo ke změně ve vedení spolku, ze zdravotních důvodů skončil předseda br. Petr Zikán a jednatel br. Jan Smíšek, novým předsedou se stal br. Zdeněk Novotný ml. a jednatelem br. Jaroslav Andrle.

Přislíbili jsme účast na oslavách 120. výročí založení jejich spolku a to v co největším počtu budeme moct.      

 
Brigáda na výrobu houžví

Dne 24. 3. 2018 proběhla brigáda na výrobu houžví pro stavbu voru v Praze a možná i v Purkarci. Za opravdu velké účasti členů 14 a také několika příznivců našeho spolku, jsme ze stromků stočili cca 100ks houžví. O občerstvení se tentokrát postaral náš nový člen br. Pavel Hodina, který uvařil výborný guláš a také naše sestry Jíťa Nachligerová a Jiřka Lieblová, které napekly něco sladkého a celkově se staraly, abychom při práci nestrádali. Všem zúčastněným velký dík.

Foto v galerii

 
Křest knihy Historie voroplavby v Čechách

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 jsme se zúčastnili slavnostního křtu knihy Historie voroplavby v Čechách. Akce se uskutečnila v opravdu důstojných prostorech knihovny Strahovského kláštera a pohovořil na ní mimo jiné autor knihy dr. Jiří Svoboda. Za náš spolek se akce zúčastnily čtyři členové spolku.

Kniha zatím není v prodeji a náš spolek dostal k dispozici 10 výtisků.

Foto v galerii

 
Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci

 

Dne 17. 3. 2018 se uskutečnila Valná hromada Spolku Vltavan v Purkarci, a to stejně jako v předchozích 3 letech v Relax Hotelu Pelikán v Purkarci. Začátek byl od 14hod. a mimo jiné jsme opět stejně jako v loňském roce slavnostně přijmuli nové 2 členy, konkrétně s. Jiřku Lieblovou a br. Pavla Hodinu. Dále byli nově jmenováni a schváleni 2 nový praporečníci br. Jan Pöschl (Chvalovice) a br. Michal Nachlinger.

VH byla seznámena s příslušnými zprávami za rok 2017 a s plánem činností na rok 2018, který byl následně VH schválen a byl též schválen návrh usnesení VH.

Valné hromady se zúčastnilo 28 členů našeho spolku a 20 hostů, tedy velmi slušná návštěva.

Zdravice hostů přednesli br. Petr Zikán za Spolek Vltavan Štěchovice, br. Josef Bílek za Spolek Vltavan Davle a za Vltavan Čechy, br. Petr Marval za Dělnickou besedu Havlíček Řevnice, br. Josef Hubáček za SDH Purkarec a p. Miroslav Jícha za Osadní výbor obce Purkarec.

Po skončení oficiálního programu následovala do večerních hodin volná zábava za vydatné hudební podpory od br. Zdeňka Simoty (harmonika) a br. Jana Pöschla (baskřídlovka)

foto v galerii

 

 
Valná hromada Spolku Vltavan Davle

Dne 4. 3. 2018 proběhla VH Spolku Vltavan Davle, které ze za náš spolek zúčastnila tříčlenná delegace vedená br. Františkem Brůhou. V Davli se nám dostalo vřelého přijetí a ujištění o dalším prohlubování vzájemné spolupráce obou spolků.

Po změně vedení ve Spolku Vltavan v Praze došlo také na změnu ve vedení Spolku Vltavan v Davli. Ze zdravotních důvodů již nekandidoval dlouholetý předseda br. František Dolejší a tak byl novým předsedou zvolen dosavadní místopředseda br. Josef Bílek.    

 
Slavnostní prezentace

Ve středu 28. 2. 2018 jsme se v Praze v sále Smíchovského pivovaru zúčastnili Slavnostní prezentace vltavanských spolků u příležitosti zápisu „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Akce probíhala pod patronací Vltavanu Čechy a vystoupila na něm řada významných hostů. Hlavní slovo měl prezident Vltavanu Čechy br. Jaroslav Camplík, který na závěr oznámil, že se v roce 2019 pokusíme s ostatními spolky v Evropě o zápis vorařství do Reprezentativního seznamu UNESCO.

Za náš spolek se akce zúčastnilo 5 členů, jeden čekatel na členství a jedna příznivkyně spolku.

Foto v galerii

Zde je také odkaz na video pořízené z této akce.

https://www.youtube.com/watch?v=CuErksoZepQ

 

 
Ples Spolku Vltavan v Purkarci

Dne 24. 2. 2018 se uskutečnil tradiční ples Spolku Vltavan v Purkarci, tentokrát ne v Temelínské hospodě jako minulé tři plesy, ale v Zahájí. Na plese nám také již tradičně zahrála nejstarší jihočeská dechovka Babouci.

 Účast členů našeho spolku byla opravdu hojná, přesně o jednoho víc než v loni, z 24 přítomných členů bylo 21 ve spolkovém kroji. Ve spolkovém kroji také dorazila většina členů z velmi početné delegace bratrských vltavanských spolků z Prahy, Davle a hlavně Štěchovic, kteří svou návštěvou přispěli k přátelské a družné zábavě a velmi obohatili náš ples, za což jim patří velký dík. Zejména slavnostní nástup při zahájení plesu byl opravdu výborný. Ples nám také zpříjemnilo vystoupení mažoretek z TS Airai

Poděkování patří všem členům a příznivcům našeho spolku, kteří se aktivně podíleli na zdárném chodu plesu, od výběru vstupného, šatny, dámské volenky, nebo tomboly vše fungovalo velmi dobře.

Celkem se plesu zúčastnilo 179 platících návštěvníků a doufáme, že většina odcházela spokojena.

 

Foto v galerii

 
Ples Spolku Vltavan v Praze

Dne 26. 1. 2018 jsme opět po roce, v rámci prohlubování bratských vztahů s ostatními vltavanskými spolky, navštívili další ples bratrského spolku, tentokrát po předchozích zastávkách ve Štěchovicích a Davli jsme navštívili ples Spolku Vltavan v Praze, který se konal v sále hotelu Smíchovského pivovaru.

Na plese zahrála tradičně dechová kapela Křídlovanka a také skupina Blankyt. Delegace našeho spolku čítala 8 účastníků z toho 5 členů spolku ve spolkovém kroji. Samotný ples proběhl ve veselé a družné náladě jak už bývá zvykem při vltavanských veselicích.

 foto v galerii

 

Bratrské spolky

Vltavan Čechy Vltavan Štěchovice Vltavan Davle Vltavan Praha